Showing all 8 results

Show sidebar

Syring 20cc ไม่ติดเข็ม Nipro 50ชิ้น/กล่อง

200.00 ฿

Syring 50cc ไม่ติดเข็ม(หัวฉีด) Nipro 30ชิ้น/กล่อง

305.00 ฿

Syringe 5ml NIPRO ขนาดบรรจุ (100 ชิ้น/กล่อง)

140.00 ฿

Syringe Nipro ไม่ติดเข็ม 3 ml (100ชิ้น/กล่อง)

135.00 ฿

Syringe ไซริงค์ กระบอกฉีดยา ขนาด 1 ซีซี

168.00 ฿

กระบอกฉีดยา SYRINGE INSULIN 29G x 1/2 NIPRO  1 ซีซี (100ชิ้น/กล่อง)

220.00 ฿

หลอดฉีดยาพลาสติก 10 ml.(100ชิ้น/กล่อง)

215.00 ฿

ไซริ้งพลาสติก อินซูลิน + เข็ม ยี่ห้อ NIPRO  เบอร์ 27×1/2″ (100ชิ้น/กล่อง)

245.00 ฿