คุณสามารถจ่ายเงินเมื่อซื้อสินค้าทาง www.doctor-save.com โดยคุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าจาก ช่องทาง ดังนี้