Show sidebar

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 2/0 150CM

820.00 ฿

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 3/0 150CM

820.00 ฿

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 4/0 150CM

820.00 ฿

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 12 5/0 45CM

950.00 ฿

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 17 4/0 75CM

840.00 ฿

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 20 3/0 75CM

740.00 ฿

ไหมเย็บแผล ละลาย Chromic Catgut ขนาด CROMIC 20 4/0 75CM

780.00 ฿